Sankt Gallen

MapaMěsta a obce
[Zankt galen], Svatý Havel – kantonální město ve východním Švýcarsku; 670 m. n.m. Průmysl textilní, potravinářský. Vysoké školy, divadla, muzeum, knihovny. Každoroční zemědělské trhy. – Původní klášter založen kolem roku 614 mnichem Havlem (Gallus, kolem 651), žákem Kolumbana (Columbanus). ,- S přízní Karlovců získal klášter rozsáhlé území, od roku 719 opatství, 747 zavedena benediktýnská řehole, Sankt Gallen se stal jedním z vzorových středověkých evropských klášterů (plán ideálního kláštera z doby kolem roku 820, viz též řádový dům). Významné středisko karolínské a otonské renesance, v klášteře působil básník Ekkehart (*909 – †973). B. a L. Notkerové. Začátkem 13. století podporovali opati v římskoněmeckou říši císařskou stranu proti papežské a stali se říšskými knížaty. V 2. polovině 13. století oslabení moci opatů za sporů s Habsburky, to přispělo k větší samostatnosti města, doloženého již od 10. století. V 50. letech 15. století se opatství a město přidaly ke švýcarskému spříseženectvu. V letech 1524 – 1532 nakrátko přijata reformace, pak prosazena svoboda vyznání (oficiálně v roce 1718). V roce 1795 vzpoura poddaných, kteří si vydobyli zrušení roboty, po vpádu francouzských vojsk v roce 1798 zánik klášterního panství, v roce 1803 zřízen kanton Sankt Gallen, jeho rada v roce 1805 klášter zrušila. Roku 1823 se město stalo sídlem biskupství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: karolínské výtvarné umění, Sankt Gallen, středověká latinská literatura, švýcarské výtvarné umění.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: