otonská renesanceIdeologický a politický program římsko-německé říše za vlády Otonů (saská dynastie) v 10. až začátkem 11. století. Vyjadřoval jejich nároky na dědictví po Karlovcích v Německu a v Itálii a mocenské ambice říše v zahraniční politice. Projevoval se přijetím císařského římského titulu (imperator Romanorum), napodobováním pozdně antických římských vzorů, spřízněním s byzantskými císaři (měli stejný titul) a přisvojováním si svrchovanosti nad křesťanskými evropskými státy (s výjimkou východních křesťanů ). Vrchol otonské renesance za Oty III., který chtěl přesunout své sídlo do Říma (výstavba císařského paláce na Aventinu). Otonská renesance měla kulturní význam (otonské umění), v politické oblasti byla nástrojem expanze německých feudálů. Viz také renovatio imperii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ota I. Veliký z dynastie Liudolfingů, renesance, Sankt Gallen.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: