renovatio imperii[Renovácijó imperijí, latinsky obnova říše], nápis na císařské pečeti Karla I. Velikého. Heslo užívané i později jako symbol obnovy římského císařství na západě (říše západořímská) franskými a německými panovníky v 9.–11. století. Renovatio imperii vyjadřovalo politickou ideologii panovníků franské a římskoněmecké říše, kteří si nárokovali svrchovanost nad všemi křesťanskými panovníky v Evropě (jen s výjimkou Byzance). V rámci ideologie renovatio imperii bylo i šíření křesťanství spojeno s mocenskou expanzí franské a římskoněmecké říše, zejména ve střední Evropě. Program renovatio imperii dosáhl vrcholu za císaře Oty III., kdy byl podniknut pokus přenést centrum říše do Říma a kdy se na univerzální římské říši měli podílet i panovníci polského a uherského státu. Viz též translatio imperii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: otonská renesance, translatio imperii.

Reklama: