předrománské výtvarné uměníVýtvarné umění
Souborný název pro umění od 5. století až do poloviny 11. století, jež se nerovnoměrně rozvíjelo vesměs na územích někdejší západořímské říše v podmínkách vznikajícího feudalismu. Slohově znamenalo pozvolnou, místně zabarvenou syntézu dědictví antiky, složek i abstraktních forem germánských etnických skupin a podnětů z Byzance. Postupně směřovalo k první středověké monumentalitě. K zvláštnostem patří anonymita umělců a výrobní i ideologická spojitost s církví a nejvyšší světskou mocí (výskyt dvorské kultury). Zahrnuje: a) umění předkarolínské (5. – 8. století) v oblastech langobardské, vizigótské a franské říše, ostrovní s částí irskou a anglosaskou a první umělecké projevy ve Skandinávii; b) umění karolínské (konec 8. století – polovina 10. století) v říši Karla I. Velikého (karolínská renesance) a jeho nástupců ve Francii (říše západofranská), kde předjímalo umění románské; c) umění otonské (2. polovina 10. století – polovina 11. století) v římsko-německé říši za vlády Otonů s hlavními ohnisky ve středním Německu a Porýní, znamená německý předstupeň románského umění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2007
Autor: -red-