langobardské královstvíŘíše Langobardů, vytvořená v Itálii v 6. století. Na rozdíl od ostrogótského království výrazněji narušila kontinuitu s antikou a proměnila sociální strukturu země. Vlastní langobardské království s hlavním městem Pavií zahrnovalo severní Itálii a udržovalo těsné styky s Bavorskem. Zároveň Langobardi vytvořili ve střední a jižní Itálii nezávislá vévodství (Beneventsko, Spoletsko). Nejvýznamnějšími panovníky langobardského království byli Liutprand a Aistulf. V roce 774 porazil posledního samostatného langobardského krále Desideria Karel Veliký, sám přijal titul krále Langobardů a spojil langobardské království s franskou říší.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: arianismus, Istrijský poloostrov, Karel I. Veliký, předrománské výtvarné umění, Toskánsko.

Reklama: