Istrijský poloostrov

MapaPoloostrovy

Slovinsky Istra, Istrie – poloostrov ve Slovinsku na pobřeží Jaderského moře. Rozloha asi 4000 km2. Hornatý (až 1396 m n.m.), zkrasovělý, téměř bez povrchových toků. Turistický ruch. Původně byl osídlen Ilyry, od roku 177 př.n.l. byl součástí římského impéria a postupně romanizován. V 5. až 9. století n.l. o něj bojovala Byzanc s ostrogótskou, langobardskou a franskou říší. V 6. století osídlili vnitrozemí Istrijského poloostrova Slované. Od roku 976 jako zvláštní markrabství byl součástí vévodství korutanského, v letech 1173–1209 pod vládou markrabat meranských, 1209 udělen v léno patriarchovi aquilejskému. Pobřežní část Istrijského poloostrova byla od 10. do začátku 15. století ovládána Benátčany, vnitrozemská část připadla od roku 1374 Habsburkům. V roce 1797 byl připojen celý poloostrov k habsburské monarchii, 1805–1809 postoupen Napoleonu I., 1809–1813 součástí francouzských ilyrských provincií. Roku 1813 obsazen rakouským vojskem a opět připojen k rakouské monarchii. V roce 1861 byl prohlášen korunní zemí (Istrie) se samostatným zemským sněmem. V letech 1919–1944 byl součástí Itálie, 1944–1945 obsazen jugoslávskými partyzány a na základě pařížské mírové smlouvy z roku 1947 připojen k bývalé Jugoslávii.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: aquilejský patriarchát, Kvarnerský záliv, Portorož, Rijecký záliv, Rovinj, Umag.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: