chórArchitektura / Náboženství / Zpěv
Presbyterium, kněžiště. Původně prostor pro zpěváky, kněze, řeholníky nebo kanovníky, vkládaný u staveb bazilikálního typu mezi apsidu a transept jako prodloužení hlavní lodi, oddělený lektoriem a triumfálním obloukem. V románské architektuře býval vzhledem k umístění krypty vyvýšen nebo i v dvouchórovém uspořádání (chór ve východním i západním závěru). V gotické architektuře má chór zpravidla stejnou šířku a výšku jako hlavní loď, polygonální závěr. U katedrál bývá obklopený ochozem s věncem polygonálních kaplí, půdorysně vystupujících mezi opěrné pilíře.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Chrám sv. Víta, dorsale, doxale, francouzské výtvarné umění, hirsauská škola, karolínské výtvarné umění, kazatelna, románské výtvarné umění, transept, triumfální oblouk.