Benedikt SpinozaBiografie / Filozofie

*24.11.1632 (Amsterdam) – †21.2.1677 (Haag), také Baruch, nizozemský filozof. Studoval hebrejštinu a latinu. Spinoza, původem Žid, byl pro svůj kritický postoj vůči židovskému náboženství v roce 1655 z židovské komunity vyloučen. Pracoval jako brusič čoček a až do své smrti žil v ústraní. Spinoza je představitelem novověkého racionalismu. Základní povahou skutečnosti – její substancí – je podle něj to, že je absolutní a sebe sama odůvodňující (causa sui). Tato substance je jediná a věčná, zahrnuje přírodu i ducha, tvořící i stvořené – je tedy i Bohem (deus sive natura, bůh neboli příroda – radikální monismus a panteismus). Má nekonečné množství atributů, které mají své individuální konečné projevy, mody – tvoří tzv. natura naturata, přírodu stvořenou, na rozdíl od substance, jež je natura naturans, přírodou tvořící. Spinoza tak originálně překonává problém Descartova dualismu – vše je projevem téže substance. Lidskému poznání jsou podle něj přístupny pouze dva atributy substance: rozprostraněnost a myšlení (a jejich mody: např. tělo a ideje). Poznání má přitom tři stupně: 1) smyslové, které vychází z vášní a je plné omylů; 2) rozumové, které umí seřadit obecné pojmy na základě příčinnosti; 3) intuitivní, které je schopno jasného vhledu do podstaty věcí. Intuitivní poznání, které je porozuměním řádu světa (substance je totiž cele determinována), představuje povznesení se nad pouhé vášně – představuje akt svobody. Z díla: Etika, Teologicko-politický traktát, Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu.Datum vytvoření: 13. 2. 2001
Datum aktualizace: 17. 6. 2021
Autor: JC

Odkazující hesla: Abraham ibn-Ezra, afekce, antropomorfismus, causa sui, Charles Renouvier, ctnost, deus sive natura, dialektika, duch, fatalismus, Friedrich Schleiermacher, Giordano Bruno, Gottfried Wilhelm Leibniz, jednota, Johan Georg Wachter, Johann Christian Edelmann, Johann Conrad Dippel, Johann Gottfried von Herder, John Ellis McTaggart, Karl Knoblauch, karteziánství, Mikuláš Kusánský, mladohegelovci, modus, more geometrico, natura naturans, Nicolas Malebranche, racionalismus, spinozismus, svoboda a nutnost, teleologie, teorie společenské smlouvy, teorie systémů, Theodor Ludwig Lau, Uriel Da Costa, vůle, vzájemné působení, zkušenost.Reklama: