buddhismusNáboženství / Filozofie

[Sanskrt], nábožensko-filozofický systém, který vznikl v 6. až 4. století př.n.l. v severní Indii (název podle zakladatele Buddhy). V průběhu historického vývoje se stal (vedle křesťanství a islámu) jedním z nejrozšířenějších náboženských filozofií v zemích střední, jihovýchodní a východní Asie. Jako všechna indická náboženství přejal buddhismus víru v karmu a ve stěhování duší. Vlastním základem buddhistické nauky (dharma) je učení o utrpení (dukkha), které buddhismus chápe jako vlastní podstatu života. Hlásá cesty k jeho překonání a k dosažení konečného cíle, tzv. nirvány, tj. stavu, kdy končí koloběh převtělování a tím také utrpení. V době svého vzniku se buddhismus jevil jako reakce na vystupňování protikladů mezi sociálními skupinami. Postavil se dokonce do opozice proti oficiálnímu bráhmanistickému kastovnímu systému tím, že prohlásil všeobecnou rovnost. Jako náboženství se rozpadl ve dva hlavní směry. Raný buddhismus, hínajána (malý vůz tj. úzká cesta ke spáse), se přidržoval nauky obsažené v kánonických textech. Mladší buddhismus, mahájána (velký vůz, tj. široká cesta ke spáse), vznikl v 1. století př.n.l. v severozápadní Indii, přijal množství prvků z různých jiných kultů a stal se přístupnější širokým vrstvám. V Číně se buddhismus začal šířit v 1. století n.l., největšího významu dosáhl ve 4. a 7. století. Do Japonska se dostal v 6. století z Číny a Koreje. V 16. a 17. století se rozšířil v Tibetu a Mongolsku ve svérázné formě lámaismu. Ve své starší formě je dosud živý ve Srí Lance, Barmě a v Thajsku, v mladších formách v ostatních zemích střední a jihovýchodní Asie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andó, Anurádhapura, Ašóka, Asuka, avadány, barmské výtvarné umění, bódhisattva, buddhistické výtvarné umění, Cao Dai, Chan, Chubilaj, čínské výtvarné umění, Dévánámpija Tissa, dhammapada, hínájána, Hmongové, Indické náboženství a mytologie, indické výtvarné umění, Japonci, Japonská filozofie, Kaniška, klášter, Korejci, korejské výtvarné umění, křesťanství, Kuracukuri no Tori, láma, lámaismus, Li Š'-min, Mahájána, Maitréja, mája, Maurjové, meditativní techniky, metempsychóza, mystika, náboženství, Nagano, Nágárdžuna, nágové, Nálanda, nástika, Octavio Paz, Padmasambhava, Palembang, Pólové, šakti, Sénové, Severní Wej, šintoismus, spasení, šrílanské výtvarné umění, Tändzin Gjamccho dalajlama čtrnáctý, tantrismus, taoismus, teosofie, tera, Tibeťané, Toba Wej, Tocharistán, Tsonkapa, upanišady, vaibhášika, Vincenc Lesný, zdání, zen-buddhismus, zenová filozofie.