tantrismusFilozofie
[Tantrizmus], v hinduismu, buddhismu a džinismu některými sektami využívaný nábožensko-filozofický směr a systém obřadů spojených převážně s kultem šakti (ženský tvořivý princip, vesmírná energie). Přesné stáří a původ tantrismu nejsou známy, vychází z představ předindoevropských obyvatel Indie (jóga, kult lidského těla, náboženský erotismus, uctívání bohyně Matky), z védského světonázoru, později přejímal prvky z buddhismu i hinduismu a sám měl na tato učení vliv (vadžrajána). Stoupenci tantrismu prohlásili védy za již nevyhovující nové době (polovina 1. tisíciletí n.l.), neuznávají společenské rozdíly mezi kastami a pohlavími. Jako ucelený systém se tantrismus objevil v 5.–7. století, v 11. století byl silně ovlivněn lékařskou školou siddhů (alchymie, hathajóga). – Obsahem učení tantrismus je cesta ke konečnému vysvobození z pozemského bytí a dosažení jednoty s nejvyšší skutečností (sádhana – naplnění) hlavně prostřednictvím jógy. Je přitom nutno odstranit nežádoucí dualitu, která je považována za zdroj zla a nedokonalosti, která je překážkou v úsilí o dosažení tzv. velké blaženosti (mahásabha). Tantrismus uznává jako plnohodnotný cíl i dosažení nadpřirozených schopností a světského prospěchu. – Významnou součást tantrismu tvoří jógínské praktiky, jejichž cí lem je probudit v člověku mystickou „hadí silu“ kundaliní, představující nedílnou součást šakti a pohroužit ji do nejvyšší reality (Parama Šiva), tj. dosáhnout nirvány. V obřadech tantrismu se odráží spekulace o mystické povaze řeči (symbolické formule – mantry), významnými prvky jsou meditace (dhjána), symbolická gesta (mudra) a obrazce (mandala). Obřady některých škol tantrismu zahrnují hlavně recitaci manter a požívání pěti věcí, jejichž jména začínají na m-: mada (víno), matsja (ryba), mámsa (maso), mudra (pražené obilí), maithuna (pohlavní styk – vybraná partnerka zastupuje bohyni Šakti). Tyto praktiky, erotický symbolismus, uzavřenost učení (přístupné jen zasvěceným) a uživání symbolického jazyka vedou často k nepochopení a apriornímu odsuzování tantrismu, který je prakticky dodnes významným směrem v indické náboženské tradici.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Indické náboženství a mytologie, Nágárdžuna, šakti, vadžra, vadžrajána.

Reklama: