teraArchitektura / Náboženství / Budhistické stavby
[Japonština], buddhistický chrám postavený zpravidla na vyvýšeninách nebo pahorcích. K šířeni buddhismu se v Japonsku nařizovalo stavět chrámy v každé provincii, často v blízkostí šintoistických svatyň. V hlavním městě byl centrální chrám (skupina chrámů), kterému byly provinční chrámy podřízeny. Ve středověku se stavěly smíšené šintoisticko-buddhistické chrámy jako výsledek synkretismu obou náboženských proudů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-