náboženstvíNáboženství

Vztah člověka k transcenedentní skutečnosti. Dělí se na neteistická (buddhismus, taoismus ), která této skutečnosti nedávají osobní rysy a teistická, kde má podobu jednoho (monoteismus) nebo více (polyteismus) bohů. Náboženství se postupně vyvíjelo od animismu, přes polyteismus až k monoteismu. Některá náboženství jsou lokálního rázu, světová náboženství (křesťanství, buddhismus, islám) překračují hranice států i kultur.Datum vytvoření: 10. 10. 2005
Datum aktualizace: 2. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: dogma, idealismus, mnišství, modlitba, monoteismus, religiologie, rodově kmenová náboženství, symbol, tradice, věda, víra.

Reklama: