tradicePředávání, dědění; historicky vzniklé zvyky, společenské instituce, ideje, normy a pravidla chování, jež se předávají z generace na generaci. Způsob tohoto předávání i jeho společensko ideový obsah (národní tradice). Součásti sociálně kulturního dědictví, jež se uchovávají ve společenských třídách a skupinách po dlouhou dobu. Pro tradici je charakteristické, že je uznávána již pro fakt své existence v minulosti. Oblast působení tradic je velmi široká. Týká se výroby, techniky, vědy, zvláštně významná je v náboženství (nejtradičnější forma společenského vědomí), v umění i filozofii, týká se celého způsobu života a myšlení lidí. Rozlišují se tradice pokrokové, spjaté s tvůrčím rozvíjením společnosti a její kultury a tradice reakční, spojené s přežívajícími pozůstatky minulosti. Tradice ve vědě se týkají hlavně poznatků a výzkumných metod, tradice v umění především uměleckého mistrovství a stylu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: etnická psychologie, etnické společenství, tanec.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: