etnické společenstvíHistoricky vzniklé stálé seskupení lidí (kmen, národnost, národ), jehož hlavními charakteristikami jsou společný jazyk a území. Významné prvky mohou být společné náboženské nebo homogenní plemenné složení. V průběhu etnogeneze se formují rysy materiální a duchovní kultury a způsob života, typické pro určité etnické skupiny. Členové etnických skupin mají vědomí příslušnosti ke svému etnickému společenství (etnonymum) a vědomí společného původu. Vzniklé etnické skupiny se reprodukují jako sociální organismus prostřednictvím převážně endogamních sňatků a předáváním své kultury, jazyka a tradic dalším generacím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: etnická psychologie, Kazaši.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: