gnosticismusFilozofie
[Latina < řečtina], helénsko-orientální náboženskofilozofický směr, rozšířený zejména v 1. až 3. století v Egyptě a na Blízkém východě. Přirozené smyslově rozumové poznání nahrazoval gnózí, tj. domněle vyšším poznáním, jakýmsi mystickým zřením. Gnostici uznávali za prvotní racionálně nepoznatelný duchovní princip a do protikladu k němu stavěli hmotu jako zdroj zla. V gnosticismu se spojují prvky počínající křesťanské teologie s prvky novoplatonismu a novopythagoreismu i s některými vlivy východních náboženských učení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: emanace, gnóze, manicheismus, nazorejští, sekty raného křesťanství, teosofie, teosofie.