gnóze[Řecky gnósis], poznání, v užším smyslu teosofický proud intuitivního, nábožensky a mytologicky podloženého nazírání (pochopení) „pravd a podstat světa“, spojující prvky babylónské, egyptské a syrské nábožensko-mytologické tradice s trendy pytagorejského, platónského a stoického učení, rozšířený v helénistickém období. Jako religiózně a mysticky orientovaný způsob myšlení základ gnosticismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: teologie a filozofie.