teosofie[Řecky theos, bůh, sofiá, moudros – moudrost boží] všechna mystická učení založená na bezprostředním intuitivním zření boha a světových tajemství. Na rozdíl od oficiálních církví zdůrazňuje teosofie osobní mystickou zkušenost. V teosofii se mísí náboženská víra a určitý druh myšlenkového a intuitivního zkoumání světových problémů. V širokém smyslu lze hovořit o teosofických aspektech gnosticismu a novoplatonismu (Plótínos), mezi teosofy jsou řazeni i myslitelé jako J. Böhme, F. X. Baader nebo E. Swedenborg.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anna Pammrová, Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu, Henry More, mystika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: