religiologieNáboženství
Religionistika – souhrn vědeckých disciplín zkoumajících náboženství a jevy spojené s náboženstvím. Religiologie vznikla v 2. polovině 19. století. Opírala se o konkrétní materiál nashromážděný historií, archeologií, etnografií a lingvistikou. Někteří badatelé (E. Tylor) se pokoušeli postavit proti teologickým dogmatům vysvětlení náboženskými přirozenými příčinami. Přestože jejich teorie měly svého času pokrokovou úlohu, nebyla metodologie religiologie schopna překročit rámec idealismu. Ve 20. století v religiologii zesílily fideistické a iracionalistické tendence, směřující ke sblížení religiologie s teologí. Současná religiologie zahrnuje více disciplín (dějiny náboženství, filozofii náboženství, fenomenologii náboženství, psychologii náboženství, sociologii náboženství), které plní jednak ideologické funkce (zdůvodňování nevyhnutelnosti náboženství), jednak funkce utilitární (využívání psychologických a sociologických výzkumů religiozity k posílení efektivnosti ideologického vlivu církví na masy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: psychologie náboženství, Rudolf Bultmann.

Reklama: