teologieNáboženství
[Řečtina], bohosloví – souhrn náboženského učení o podstatě a působení boha, který dává o sobě vědomost v podobě zjevení. Člení se na četné disciplíny (dogmatiku, apologetiku, exegezi, teologii fundamentální, morální a praktickou).V každé teologii lze objevit četné různorodé směry i zcela protichůdné tendence (katolická, protestantská, luteránská, kalvinistická, „dialektická“ a jiné teologie). Zdrojem a východiskem každé teologie je víra. Kritika teologie se rozvinula zejména v novověku a existuje ve formě vzájemné kritiky různých náboženství, kritiky volnomyšlenkářské a kritiky důsledně ateistické.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Eugenius III. z Toleda, Immanuel Kant, Josef Kupka, Josef Zvěřina, religiologie, renesance, Vojtěch Raňkův z Ježova, zkušenost náboženská.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: