zkušenost náboženskáTermín teologický a náboženský – v mystické filozofii označující bezprostřední styk s Bohem, charakterizovaný prožitkem střetnutí a spojení. Podle teologického názoru je zkušenost náboženská vyjádřena v emocionálně zabarveném osvícení či náboženském vidění, má duchovní charakter a zúčastní se jí všechny složky osobnosti. Prostřednictvím zkušenosti náboženské poznává jedinec vyšší realitu a přesvědčuje se o její existenci (mystická intuice). Zatímco pro některé teology je předpokladem existence zkušenosti náboženské víra v Boha, je pro jiné tato zkušenost základem důkazu existence Boha.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: