korejské výtvarné uměníOd 3. století př.n.l. pod čínským vlivem, jehož podněty tvůrčím způsobem přehodnocovalo ve specificky korejský umělecký projev. Nejstarší nástěnné malby pocházejí z hrobek období Kogurjo (4.–7. století) s žánrovými, loveckými, slavnostními i krajinnými náměty (anacké hrobky). Z období Pekče se zachovala řada významných památek (hrobka krále Munjonga se souborem šperků a zlatnických předmětů, začátek 6. století). Rozvoj architektury a plastiky ve 4.–6. století, souvisící s rozšířením buddhismu, je reprezentován chrámy a kláštery se sochařskou výzdobou (buddhistická božstva) a reliéfně zdobenými zvony. Sochařství vrcholilo v 6.–8. století (skalní chrám Sokkuram), z pozdního období Silla se zachoval chrám Pulguksa. Ze 13. století z období Korjo jsou zachovány převážně dřevěné stavby a předměty uměleckých řemesla, zejména laky a porcelán. V 15. století v období Ri ustupoval buddhismus ve prospěch konfucianismu a s tím souvisel rozvoj tušového malířství a kaligrafie s podobnou tematikou jako v čínském umění (krajiny, portréty, květiny, figurální výjevy). Užité umění reprezentuje zejména seladon a bílý porcelán s kobaltovou výzdobou. V moderním korejském výtvarném umění 19. a 20. století přetrvává tradiční malířský styl (čosonhwa) a souběžně se objevu je i evropský styl, rozdíl mezi nimi spočívá spíše v užití materiálů a technice než ve stránce obsahové. V malířství převažuje korejská krajina, ale objevují se i témata s lidovými zvyky a zábavami. Za prvního moderního sochaře je pokládán Kim Pok-čin (*1901 – †1941), jeden ze zakladatelů Korejského svazu proletářského umění (1925). Po roce 1945 a zejména po intervenční imperialistické válce proti KLDR se v malířství kromě tradiční tušové malby prosazuje i olejomalba (náměty z národní osvobozeneckého boje), architektura se rozvíjí zejména při obnově Pchjongjangu (Lidový kulturní palác, Velké divadlo v klasickém stylu), sochařství reprezentuje monumentální pomník Č`chollima a plastiky před Muzeem korejské revoluce v Pchjongjangu a památník protijaponského boje v Počchonbo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: