sprašGeologie
Geologie, zemina eolického původu, složená převážně z velmi jemného křemitého prachu. Je okrové barvy, vápnitá a nevrstevnatá. Vznikla v periglaciální zóně kontinentálního ledovce. Tvoří široká pásma jižně od okraje maximálního pleistocenního zalednění. Ze stratigrafického hlediska je důležitým kvartérním sedimentem, který obsahuje četné paleontologické i antropologické nálezy. V mocných sprašových pokryvech vznikají erozí hluboké rokle a pseudokrasové jevy. Spraše jsou velmi úrodné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: aleurit, Burda, Drnholecká pahorkatina, Dyjsko-svratecký úval, eolická činnost, Illinois, Litenčická pahorkatina, namrzanost zeminy, ovrag, palynologie, pisé, pórovitost zeminy, Severočínská hornatina, silt, strž, Uničovská plošina, Velká čínská nížina, Východoslovenská pahorkatina, Vyškovská brána, Záhorská nížina, zeminy, Žlutá řeka.

Reklama: