glaciál[Latina], studené období zahrnující časové úseky s rozsáhlým zaledněním a s výrazně sníženou průměrnou teplotou proti nynějšímu podnebí (v naších poměrech o 4 až 5 °C). V glaciánu se rozšiřují zvláště pevninské ledovce se stepí a tundrou v předpolí, periglaciální jevy v usazeninách a vyrazně klesá hladina světových oceánů. V Evropě proběhlo v pleistocénu několik glaciálů, oddělených navzájem interglaciály. Rozšířil se zvláště ledovec pevninský (severský), zasahující až na území ČR, a alpínské ledovce v některých našich pohořích. Glaciány jsou prokázány i v období prekambria, ordoviku, karbonu a pliocénu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: glaciální relikt, günz, holštýnský interglaciál, interglaciál, interstadiál, meziledová doba, mindel, mladopaleolitické umění, pleniglaciál, pluviál, relikt, spraš, stadiál, tyrhénský, würm.

Reklama: