mladopaleolitické uměníPravěk
Rytiny, kresby, malby a reliéfy frankokantaberského stylu objevené v jeskyních jihozápadní Francie a severního Španělska (Altamira, Font de Gaume, Combarelles, Tuc ďAudoubert, Lascaux, Rouffignac, Castillo, Pech-Merle) a umění střední a východní Evropy, realizované až na výjimky (malby v jeskyni Kapovaja) v rytinách, řezbách (kost, paroh, mamutovina) a v drobné řezané i modelované plastice (Dolní Věstonice, Pavlov). Mladopaleolitické umění se vyvíjelo od lineárních kreseb a rytin (svazkové linie tažené prsty), otisků a obrysů rukou v aurignacienu přes monochromně kolorované nebo plasticky dotvářené obrysové kresby, využívající výstupků a stínů (pravděpodobný začátek a výchozí bod umělecké činnosti), k polychromním, barvou a šrafováním modelovaným malbám v magdalénienu (často v kombinaci s hliněnými reliéfy a plastikami – medvěd, býk). Souběžně se vyvíjející sochařství reprezentují zejména zvířecí figury (Mas ďAzil, Laugerie-Basse, Dolní Věstonice) a lidské postavy, zvláště pak reliéfy a plastiky žen (Laussei, Willendorf, Dolní Věstonice). Vývoj mladopaleolitické umění směřoval od realistického zobrazení pohybujících se zvířat v profilu k naturalistické stylizaci a schematické kresbě obrysu, akcentující typické znaky zvířecího druhu. Pro mladopaleolitické umění je charakteristická monumentalita, zobrazení velkých kultovních a lovných stádních zvířat (lev, bizon, tur, zubr, mamut, sob, jelen, kůň, kozorožec), chápané jako zobrazení obecného představitele živočišného druhu. Výběr zobrazovaných zvířat odpovídá lovecké specializaci a některé obrazy představují záznam lovu (srázy, pasti, jámy). Vyobrazení loveckých zbraní zdůrazňuje mimořádný význam některých obrazů a plastik pro kultovní obřady lovecké magie, zahrnující i rituální zabíjení (medvědí lebky, obnovované hliněné plastiky koní a medvědů). Lidská postava se objevuje jako součást magických rituálů (tančící šaman s maskou a zvířecími prvky v Trois Fréres), později ve stylizované podobě i v loveckých scénách. Ornamentální a geometrické motivy jsou ojedinělé. Vyskytují se spíše na rytinách, řezbách a drobné plastice. Interpretační teorie maleb zahrnují kromě lovecké magie i iniciační obřady, znázornění mýtů, rodových tradic a kultu předků, často s totemickým charakterem. Mladopaleolitické umění končí současně s posledním pleistocenním glaciálem – obdobím lovu velké stádní zvěře.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: pravěké umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: