Dyjsko-svratecký úvalGeomorfologický celek v jihovýchodní části České republiky v oblasti Západních Vněkarpatských sníženin; nejvyšší Výhon, 356 m n.m. Nížinná pahorkatina až rovina, vyplněná neogenními sedimenty, čtvrtohorními náplavy Svratky, Jihlavy a Dyje a sprašemi. Člení se na pahorkatiny Jaroslavickou a Drnholeckou, Dyjsko-svrateckou nivu, Dunajovické vrchy, Rajhradickou a Prackou pahorkatinu. Řídce zalesněn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Drnholecká pahorkatina, Dunajovické vrchy, Jaroslavická pahorkatina, Nesyt, Pracká pahorkatina, Západní Vněkarpatské sníženiny.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: