sedimentyGeologie

Horniny vzniklé hromaděním úlomků na souši nebo ve vodě (mechanické sedimenty), chemickým vylučováním nerostných látek z povrchových vod (chemické sedimenty), přirůstáním nebo hromaděním pevných částí organismů (organické, organodetritické sedimenty).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 6. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Belianske Tatry, Branisko, brousek, diatomové bahno, Drnholecká pahorkatina, Dyjsko-svratecký úval, Džbán, Fatransko-tatranská oblasť, Frýštátcká brázda, gradační vrstevnatost, Horehronské podolie, Hornomoravský úval, kamenečné břidlice, kompakce sedimentů, Lečovicko-kuřímský prolom, Mostecká pánev, parabřidlice, Pinské bažiny, prachovec, psamit, rudý hlubinný jíl, sedimentace, sejp, šelf, silicifikace, Střezovská rokle, subsidence, surové subhydrické půdy, till, Tríbeč, turbidity, Turčianska kotlina, Uničovská plošina, varva, Vídeňská pánev, vrstevnatost, Východoslovenská pahorkatina, Západní vněkarpatské sníženiny, Žiarska kotlina.