Mostecká pánevGeomorfologický celek v České republice na severozápadě Podkrušnohorské oblasti. Tektonická sníženina v severovýchodním křídle podkrušnohorského prolomu s výplní třetihorních jezerních sedimentů. Ploše pahorkatinný až plošinný reliéf převážně říčních teras a náplavových kuželů, s antropogenními tvary po těžbě hnědého uhlí. Rozsáhlá devastace krajiny, znečištění, likvidace mnoha sídel. Rekultivace. Člení se na Žateckou pánev a Chomutovsko-teplickou pánev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Podkrušnohorská oblast.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: