Fatransko-tatranská oblasťGeomorfologická oblast na Slovensku, součást Vnútorných Západních Karpat, charakteristická neoidní zlomovovrásnou morfostrukturou. Geologicky jaderné pohoří tvoří malé krystalické masívy z předkaledonských až spodnokarbonských krystalických hornin, které obklopují sedimenty mladšího paleozoika a mezozoika paraautochtonní tatridní jednotky a přes ni nasunuté příkrovy krížňanský, chočský a strážovský. Mají ráz středohor až velehor od 768 m n.m. (Malé Karpaty) až do 2655 m n.m. (Tatry) se skulpturním příkrovovým reliéfem, ve vápencích s krasem. Kotliny ve výškách od 199 do 1400 m n.m. vyplňuje nezvrásněný paleogenní flyš, neogenní jezerní a mořské sedimenty a kvartérní suchozemské sedimenty s reliéfem kotlinových pahorkatin. Člení se na celky: a) pozitivní morfostruktury: Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Žiar, Malá Fatra, Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy, Tatry, Nízke Tatry, Kozie chrbty, Branisko; b) negativní morfostruktury: kotlina Žilinská, Hornonitrianská, Turčianská, Podtatranská, Hornádská a Horehronské podolie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Branisko, Chočské vrchy, Horehronské podolie, Kozle chrbty, Podtatranská kotlina, Považský Inovec, Starohorské vrchy, Súľovské vrchy, Tríbeč, Turčianska kotlina, Vnútorné Západné Karpaty, Žilinská kotlina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: