Veľká FatraGeomorfologický celek na středním Slovensku ve Fatransko-tatranské oblasti; nejvyšší Ostredok, 1592 m n.m. Členitá hornatina, převážně zalesněná, krasové jevy. Člení se na podcelky: Hôlna Fatra, Bralná Fatra, Zvolen, Lysec, Šiprúň, Šípska Fatra a Revúcke podolie. Významná turistická a rekreační oblast. – Chráněná krajinná oblast, vyhlášená v roce 1973, o rozloze 606 km2. Vedle horských prvků zahrnuje nejkrásnější doliny Slovenska – Gaderskou, Blatnickou a Lubochnianskou. Lesní komplexy, volné prostory, romantické přírodní výtvory s krasovým systémem, bohatství druhů karpatské flóry s nejbohatším evropským výskytem tisu, pestrá společenstva živočichů. Na území je 16 státních přírodních rezervací, například Čierný kameň, Jánošíkova kolkáreň, Harmanecká tisina, a 5 chráněných přírodních výtvorů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Čierny kameň, Fatransko-tatranská oblasť, Harmanecká tisina, Jánošíkova kolkáreň, Madačov, Stankovany, Šturec, Tlstá, Veľky Šturec, Žilinský kraj.

Reklama: