Horehronské podolieGeomorfologický celek na Slovensku mezi Nízkými Tatrami na severu a Slovenským rudohořím na jihu ve Fatransko-tatranské oblasti. Dlouhá neotektonicky založená erozně denudační přemodelovaná sníženina podél horního Hronu od 400 do 1000 m n.m. Členitá pahorkatina až vrchovina na krystalických horninách a sedimentech druhohor, miocénu a pliocénu s terasami Hronu a proluviálními kužely přítoků. Člení se na: Lopejskou kotlinu, Bystrianske podhorie, Breznianskou kotlinu, Heľpianske podolie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Fatransko-tatranská oblasť, Vernárske sedlo.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: