Nízké TatryGeomorfologický celek na středním Slovensku ve Fatransko-tatranské oblasti. Prohyb sedla Čertovica je dělí na Ďumbierské Tatry a Kráľovohoľské Tatry. Žulová vysočina obklopená příkrovovými sedimentárními sériemi, přemodelovaná čtvrtohorními údolními ledovci. Nejvyšší horou je Ďumbier (2043 m n.m.), dále Chopok (2024 m n.m.), Kráľova hoľa (1948 m n.m.). Roku 1978 byl vyhlášen Národní park Nízké Tatry o rozloze 811 km2. Zahrnuje Nízke Tatry, Horehronský úval a Liptovsko-popradskou kotlinu. Jde o největší velkoplošné chráněné území na Slovensku. Patří sem i Ďumbier. Území je pokryté smíšenými listnatými a jehličnatými lesy s množstvím zajímavých a vzácných druhů rostlin, například zvonku karpatského, hvozdíku lesklého, dryádky osmiplátečné, a živočichů, například medvěda hnědého, rysa ostrovida a introdukovaného kamzíka. Území se vyznačuje krasovými jevy a jeskyněmi v Demänovské a Jánské dolině.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Čertovica, Chabenec, Chopok, Demänovská dolina, Dopovaly, Ďumbierske Tatry, Horehronské podolie, Hornád, Hron, Jasenie, Kráľovohoľské Tatry, Mýto pod Ďumbierom, Prašivá, Šumiac, Veľký bok, Vernárske sedlo, Vrbické pleso, Záskočie, Žilinský kraj.

Reklama: