Hornomoravský úvalGeomorfologický celek na severovýchodě České republiky v Západních Vněkarpatských sníženinách; nejvyšší bod je 345 m n.m. Plochá pahorkatina vyplněná pliocenními sedimenty a čtvrtohorními náplavy řek. Člení se na podcelky: Prostějovskou pahorkatinu, Středomoravskou nivu, Holešovskou a Uničovskou plošinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Středomoravská niva, Uničovská plošina, Západní Vněkarpatské sníženiny.

Reklama: