Litenčická pahorkatinaGeomorfologický celek ve východní části ČR ve Středomoravských Karpatech, nejvyšší vrcholem Hradisko, 518 m n.m. Členitá pahorkatina z paleogenních flyšových souvrství s pokryvy spraší, většinou bezlesá. Člení se na Orlovickou vrchovinu, Bučovickou pahorkatinu a Zdouneckou brázdu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Zdounecká brázda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: