Středomoravské KarpatyGeomorfologická oblast na východě České republiky, v subprovincii Vnějších Západních Karpat. Nejvyšší je hora Brdo, 587 m n.m. Reliéf pahorkatin a vrchovin převážně z paleogenních flyšových souvrství. Člení se na celky Ždánický les, Litenčickou pahorkatinu, Chřiby a Kyjovskou pahorkatinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Litenčická pahorkatina, Vnější Západní Karpaty.

Reklama: