Vnější Západní KarpatyVonkajšie Západné Karpaty – geomorfologická subprovincie v Západních Karpatech na severní vnější straně; soustava hornatin, vrchovin, pahorkatin a sníženin, jejichž pásma probíhají v širokém oblouku od jihozápadu k jihovýchodu, nejvyšší Babia hora, 1725 m n.m. Z flyšových souvrství, z nichž vystupují ostrůvky bradel jurských vápenců, neovulkanitů. Člení se na Jihomoravské, Středomoravské a Moravsko-slovenské Karpaty, Západobeskydské podhůří, Západní, Střední a Východní Beskydy a Podhôľno-magurskou oblast.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jihomoravské Karpaty, Moravsko-slovenské Karpaty, Podhôľno-magurská oblast, Západní Vněkarpatské sníženiny.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: