palynologieBotanika
[Řečtina], nauka o pylu a o výtrusech recentních i fosilních rostlin, o jejich tvaru, stavbě a vývoji, součást botaniky. Slouží k určování stáří sedimentů (rašeliny, spraše) z minulých geologických dob. Analyzuje pylová zrnka v různých sedimentech, kam byla zaváta (rašeliny), podle pylu je rekonstruován převažující porost a klimatické podmínky například v blízkosti současného archeologického naleziště. Pomocí palynologie byly stanoveny hlavně klimatické výkyvy v době poledové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: palynomorfy, syngenetika.