erozeGeologie

Fyzikální a mechanický proces, vymílání hornin proudem vzduchu (větrná eroze), vodou (vodní, říční, jezerní, mořská eroze, abraze) nebo ledovcem (ledovcová eroze), popřípadě za účasti koraze i koroze i jiných činitelů. Eroze je selektivní, tj. vymílá v horninách méně odolných intenzívněji. Převážně působí do hloubky (eroze vertikální, hloubková), řidčeji do šířky (eroze laterální, boční). Erodující proud má dva koncové body, svrchní (například u řeky pramen) a spodní (u řeky ústí). Spodní se nazývá vymolná základna nebo erozní báze. Čím je větší výškový rozdíl mezi nimi, tím je eroeze větší. Působí-li eroze proti toku, nazývá se zpětná eroze. Proces snižování vyzdvižené oblasti souše erozí do ploché a nízké paroviny je erozní cyklus (zeměpisný nebo normální cyklus).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: barranco, berma, hrázkování půdy, hydromeliorace, Kambrické hory, meandr, rejuvenace, Severočínská hornatina, smyv půdy, spraš, subboreál, znehodnocení půdy.

Reklama: