stratigrafieGeologie
[Stratygrafie, řečtina] geologie, věda, která analyzuje sled vrstev (pořadí jejich ukládání, povahu a obsah). Zabývá se určováním jejich stáří, dělením, srovnáváním, okolnostmi vzniku i jejich vývojem. Podle specializovaných metod a cílů se rozlišuje biostratigrafie (aplikace organismů), litostratigrafie (aplikace litologického vývoje) a chronostratigrafie (aplikace všech indikátorů času).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aletbopteris, dalej, dan, ekostratigrafie, graptoliti, kelovej, kulm, milaz, piacenz, skiddaw, spraš, tatar, valangin.