Illinois[-nojz], zkratka Ill. nebo IL – členský stát USA na severu středního západu; 146075km2, 11,43 milionu obyvatel (1980), hlavní město Springfield. Pahorkatina s ledovcovými usazeninami a sprašemi. Zemědělství (kukuřice, sója, pšenice; chov dobytka, zvláště skotu, prasat a ovcí). Průmysl těžební (uhlí, ropa, stavební hmoty, rudy barevných kovů), elektrotechnický, strojírenský, chemický, potravinářský, hutní, energetiky. – Kolem roku 1700 zakládány první francouzské osady, roku 1717 distrikt francouzské kolonie Louisiany, s níž v roce 1763 přešel do britského majetku; od roku 1783 součást USA. V roce 1800 vytvořeno teritorium Illinois, od 3.12.1818 se stal stát Illinois 21. státem USA.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 12. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Chicago, Illinois, Peoria, Springfield.

Reklama: