Wilhelm DiltheyFilozofie
[Dyltej], *19.11.1833 – †1.10.1911, německý filozof, kulturní historik. Představitel filozofie života, zakladatel tzv. hermeneutické psychologie a duchovědného směru v německé kulturní historii 20. století Profesor univerzity v Basileji, Kielu, Vratislavi a od roku 1882 v Berlíně. Od německého idealismu a romantismu přejímal smysl pro vnitřní svět subjektu, pro dějiny a duchovní kulturu, od anglo-francouzského pozitivismu (A. Comte, J. S. Mill) pak protimetafyzické postoje a psychologismus v interpretaci toho, co je bezprostředně dáno. S novokantovci bádenské školy sdílel Dilthey dualismus přírodovědného a kulturně historického poznání. Ústřední místo v jeho myšlení zaujímá pojem života jako způsobu bytí člověka, dějin a kulturní skutečnosti. Podle Diltheye nemá člověk dějiny, avšak v dějinách se vyjevuje, čím člověk je. V českém myšlení ovlivnil F. X. Šaldu, J. Pekaře a A. Nováka, z profesionálních filozofů ve 20. letech J. Popelovou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexander Pfänder, analytická psychologie, antropologismus, duchovědná psychologie, Eduard Spranger, Émile Durkheim, Erich Rothacker, Ernst Troeltsch, filozofie, filozofie dějin, filozofie života, Georg Misch, Georg Simmel, Hans-Georg Gadamer, Heinrich Rickert, Herman Nohl, Jan Vojtěch Sedlák, Jiřina Popelová, Max Scheler, Max Weber, novokantovství, prožívání, Robin George Collingwood, rozumění, Theodor Litt, zážitek.

Reklama: