analytická psychologiePsychologická koncepce vypracovaná na přelomu 19. a 20. století W. Diltheyem, směřující k popření asociačních teorií a k vytvoření systému popisné a rozčleňující psychologie. Úkolem této psychologie mělo být objasnění struktury, vývoje a diferenciace duševního života při zdůraznění jedinečnosti vnitřní zkušenosti v prožitku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 1. 2019
Autor: -red-

Reklama: