Ernst TroeltschBiografie / Filozofie
[Trelč], *17.2.1865 – †1.2.1923, německý protestantský teolog, filozof, sociolog a historik náboženství. Troeltschovy náboženskofilozofické názory se utvářely v rámci protestantské liberální teologie (F.E.D.Schleiermacher). Troeltsch se snažil zavést do teologie historickou metodu, zabýval se historickým vývojem křesťanství a zvláště jeho sociálních učení ve vztahu k celkovým osudům evropské kultury. Vytvořil typologii náboženských skupin: církev, sekta, mystické společenství. Ke konci života se zabýval hlavně filozofií dějin. Byl ovlivněn filozofií života (W.Dilthey), bádenskou školou novokantovství (W.Windelband) a do jisté míry i O.Spenglerem. Troeltsch zdůrazňoval jedinečnost historických událostí a nutnost orientovat se na postižení iracionálního v bytí. V etice přešel od novokantovství k personalismu. Jeho historické rozbory vykazují jisté dialektické rysy. Hlavní díla: Die Absolutheit des Christentums (Absolutnost křesťanství), Z dějin evropského ducha.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: charisma, František Bauer, Friedrich Schleiermacher, Heinrich Rickert, teologie a filozofie.

Reklama: