Heinrich RickertBiografie / Filozofie
[Rikert], *25.5.1863 – †30.7.1936, německý filozof, představitel novokantovství bádenské školy, profesor univerzity ve Freiburgu a Heidelbergu. Ve svých základních dílech polemizuje s jednostranně přírodovědným pozitivistickým výkladem světa a s Diltheyovou psychologistickou filozofií života. Své filozofické názory opírá o kantovské zdůrazňování priority praktického rozumu nad teoretickým. Stejně jako W.Windelband věnuje hlavní pozornost problému dějin, jež chápe teleologicky. Popírá obecnou zákonitost historického procesu (uznává pouze „individuální příčinnost“), nenachází měřítko „hodnotnosti“ historie v ní samé. Konečný smysl dějin je podle jeho názoru transcendentní a spočívá v existenci ideálních, nadčasových hodnot. Rickertova metodologická hlediska působila zejména na E.Troeltsche, F.Meineckeho a M.Webera.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: bádenská škola, Eduard Spranger, filozofie, filozofie dějin, Johannes Volkelt, Max Weber, novokantovství, transcendentální logika, vědomí.