Eduard SprangerBiografie / Filozofie
[Špranger], *27.6.1882 – †17.9.1963, německý idealistický filozof, psycholog a pedagog. Působil jako profesor univerzity v Lipsku, Berlíně a Tübingenu. Zabýval se zejména filozofií kultury a psychologickou typologií osobnosti. Vycházel z filozofie W. Diltheye, filozofie života a filozofie hodnot H. Rickerta. Byl zastáncem duchovědné psychologie, kterou ve vlastní klasifikaci rozdělil na psychologii porozumění, strukturální psychologii, vývojovou psychologii a psychologii typů. Porozumění znamená chápání duševních vztahů podle smyslu, který je vřazen do systému hodnot. Duševní vývoj představuje podle Sprangera rozvinutí individuálního života z nitra navenek při zmnožení vnitřní členitosti duševních aspektů a dosažení vyššího stupně psychické jednoty ve sféře činnosti. Rozeznával šest typů osobnosti: člověka ekonomického, teoretického, estetického, sociálního, mocenského a náboženského. Hlavní filozofické dílo: Lebensformen, (Formy života).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: duchovědná psychologie, psychologie porozumění.

Reklama: