Jan HusBiografie / Náboženství

*asi 1372 (Husinec) – †6.7.1415 (upálen v Kostnici), český myslitel, kazatel a zakladatel reformního hnutí. Od roku 1396 mistr svobodných umění a od roku 1400 kněz. V letech 1402–1412 kázal v kapli Betlémské. Od roku 1401 děkan, od roku 1404 bakalář teologie a v roce 1409 rektor pražské univerzity. Hus navázal na starou českou reformní školu, káral nedostatky feudální společnosti, ostře kritizoval hlavně vysoké duchovenstvo. Četné podněty nalezl v díle Jana Viklefa, jež dále rozvinul (pojetí církve, princip „Božího zákona“ jako závazné normy pro všechny, učení o právu poddaných na odpor proti vrchnosti). Od roku 1408 měl s arcibiskupem spory, které vyvrcholily v roce 1412, kdy byl dán do klatby. Pro neshody s Václavem IV. ve věci prodeje odpustků odešel Hus z Prahy na venkov (Kozí Hrádek, Sezimovo Ústí, Krakovec). V letech 1412–1414 napsal řadu závažných děl: De ecclesia (O církvi), Postila, Knížky o svatokupectví, O šesti bludech. Ze starých spisů jsou významné: Výklady víry, Desatera a Páteře, Komentář k Sentencím Petra Lombarda, modlitební příručka a polemiky proti odpůrcům reformního hnutí. Latinským spisem De orthographia bohemica zjednodušil Hus český pravopis. Stejný význam pro rozvoj českého jazyka měly jeho české spisy a písně. V říjnu roku 1414 se dostavil na koncil do Kostnice, kde odmítl odvolat své učení. Husova smrt na hranici urychlila vývoj českého reformního hnutí (hustiského hnutí) k revolučnímu vyústění.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Betlémská kaple, Břeněk Švihovský z Dolan, Čeněk z Vartenberka, česká literatura, český jazyk, Dekret kutnohorský, Francesco Zabarella, husitská ideologie, husitská literatura, husitské hnutí, Jan Kardinál z Renštejna, Jan Nepomucký, Jan Protiva z Nové Vsi, Jan Viklef, Jan Wiktor, Jan XXIII., Jan z Chlumu, Jan z Jesenice, Jan Žižka z Trocnova, Jenek Václavův z Prahy, Jindřich Lažanský Lefl, John Oldcastel, Josef Beran, Juan Torquemada, Karel Jaromír Erben, koncil, kostnický koncil, Kozí Hrádek, Krakovec, Křišťan z Prachatic, Ladislav Lakomý, Martin Luther, Martin V., Matěj z Janova, Mikeš Divůček z Jemniště, moravští bratři, odpustky, papežství, Pavel Rubigallus, Petr z Mladoňovic, Petr Zmrzlík ze Svojšína, Praha, pražané , reformace, sancta simplicitas, Simon z Tišnova, Stanislav ze Znojma, Štěpán z Pálče, středověká latinská literatura, svatokupectví, traktát, Univerzita Karlova, Václav IV., Voksa z Valdštejna, Zdeněk Nejedlý, Zikmund Lucemburský.Reklama: