Dekret kutnohorskýPísemnost vydaná 18.1.1409 český králem Václavem IV. Upravoval hlasovací právo tzv. univerzitních národů na pražské univerzitě ve prospěch českého národa (Češi 3, cizinci 1 hlas). Byl vyvrcholením ideových a národnostních konfliktů mezi reformními českými filozofickými realisty (J.Hus, Jeroným Pražský) a převážně cizími filozofickými nominalisty na pražské univerzitě. Text Dekretu kutnohorského: Václav, z milosti boží král římský, vždy rozmnožitel říše, a král český Důstojní nábožní milí! Ačkoli jsme všeobecně povinní dbát o prospěch všech lidí, přece jen nesmíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností míst, časů nebo některými jinými okolnostmi. I když totiž každý člověk je povinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti náležité; dávat přednost v lásce cizinci před domácím je proto zvrácením náležité náklonnosti, ježto pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší na potomky podle příbuzenství. Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vysokém učení si osvojit k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách a jakýchkoli jiných jednáních řečené univerzity podle vzoru zřízení, kterému se těší národ francouzský na univerzitě pařížské a jehož užívají ostatní národy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle na věčné časy klidně užívat a těšit se z výsady těchto hlasů, nečiníce jinak, ačli se chcete vyvarovat našeho nejprudšího hněvu. Dáno na Horách Kutných, osmnáctého dne měsíce ledna, v čtyřicátém šestém roce naší královské vlády v Čechách, v říši římské pak v třicátém třetím. Důstojným rektoru a celé univerzitě pražské, nábožným našim milým. Václav IV.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Praha, Univerzita Karlova, Václav IV., Zdeněk z Labouně.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: