Petr Zmrzlík ze SvojšínaŠlechta
†16.8.1421, český šlechtic, oblíbenec krále Václava IV., sympatizoval s učením Jana Husa. V letech 1405–1419 byl nejvyšším mincmistrem Českého království. V období let 1411 až 1414 dal pořídit česky psanou bibli a v téže době i český překlad Trojánské kroniky. Na husitském stanovisku setrval i po roce 1419. Zikmund Lucemburský jej zbavil úřadu mincmistra, do kterého byl roku 1421 navrácen husity.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: