husitská ideologieMyšlenkový produkt husitského hnutí, souhrn představ, názorů a teorií, vyjadřujících společné i dílčí zájmy jednotlivých husitských stran a skupin. Jejími výchozími zdroji se stalo učení Jana Viklefa, reformní představy Milíče z Kroměříže a Matěje z Janova i některé prvky lidového kacířství, zvláště valdenství, jež byly v husitské ideologii plně společensky aplikovány a rozvinuty do kvalitativně vyšších rovin. Vlastní základ husitské ideologie tvoří pak učení Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jakoubka ze Stříbra a Mikuláše z Drážďan. – Husitská ideologie využívá některých náboženských kategorií, zejména kategorie „božího zákona“, a bible ke kritice feudální společnosti; náboženské kategorie naplňuje často nenáboženským, bojovně protifeudálním sociálně politickým a sociálně etickým obsahem. Postupně se v ní vyhranily dva hlavní proudy: měštansko-šlechtický a selsko-plebejský. Měštansko-šlechtický směr (hlavními představiteli byli univerzitní mistři Jakoubek ze Stříbra, Jan z Příbrami a Jan Rokycana), vycházející z díla Jana Husa a obrážející zájmy měštanstva, střední a drobné šlechty, usiloval především o zásadní reformu katolické církve, přerůstal však (zvláště v učení Husově) v celkovou kritiku feudálního zřízení, v ranou podobu demokratické ideologie. Selsko-plebejský proud (hlavními představiteli byli Jan Želivský, táborští kazatelé Václav Koranda st., Petr Kániš, Martin Húska a Mikuláš Biskupec z Pelhřimova), vyjadřující tužby a nálady venkovského poddaného lidu a městské chudiny, požadoval v podstatě úplné odstranění feudalismu revolučními akcemi lidu a nastolení společenské rovnosti a stal se tak první historickou účinnou revoluční ideologií ve feudální Evropě. V učení Martina Húsky vyústil až ve svérázný panteismus s náběhy k ateismu, přirozený výklad světských zákonitostí. Specifické završení husitské ideologie představuje pak sociálně filozofické učení Petra Chelčického, požadující nastolení sociální rovnosti, zároveň však odmítající revoluční boj. – Husitská ideologie byla myšlenkovou zbraní husitského revolučního hnutí a stala se jedním z důležitých faktorů přispívajících k rozkladu feudální ideologie v Evropě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: