sanskrt[Sanskrta, upravený], staroindický jazyk indoevropské jazykové rodiny. Užíval se především v severní Indii jako jazyk náboženský, filozofický, vědecký i literární. Vyvinul se z tzv. védského jazyka a ve své dnešní podobě byl kodifikován Páninim. Sanskrt užívali vzdělanci (panditové), příslušníci nejvyšších kast, měl však i značný vliv na vývoj hovorových indických jazyků středního období (páli, prákrty) i na místní jazyky v indické kulturní oblasti (Tibet, jihovýchodní Asie, Indonésie). Dnes je užíván jako jazyk hinduistického kultu a humanitních věd (hlavně filozofie), jen výjimečně jako jazyk dorozumívací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 12. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: avadány, Bidpaj, buddhistická literatura, čaitja, hinduismus, indické jazyky, Indické náboženství a mytologie, komparativní jazykověda, malajský jazyk, pád, šlók, staroindická literatura, Tocharové, Tocharové, Vincenc Lesný, William Jones.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: