malajský jazykMalajština – jazyk indonéské větve austronéské rodiny, úřední jazyk Malajsie. Slovní druhy slabě odlišeny, větné vztahy vyjadřovány prefixy a sufixy, řada přejatých slov ze sanskrtu, čínských, arabských, holandských i příbuzných jazyků. Do 13. století užíval variantu devanágarí, v 14.–19. století arabskou, od začátku 19. století latinskou abecedu. Nejstarší památky ze 7. století, do 30. let 20. století důležitý obchodní a dorozumívací jazyk, jehož novější vývojový stupeň představuje indonéština (odlišnosti v lexiku, morfologii). Malajštinou mluví asi 12,5 milionů osob v Malajsii a Indonésii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brunei.

Reklama: